محمد جواد شیرازی  در تشریح عملکرد سامانه 137 گفت: بر اساس گزارش آماری سامانه مدیریت شهری 137، در شش ماهه دوم سال 96، شهروندان تهرانی بیش از 915 هزار تماس با این سامانه برقرار کردند که این میزان تماس نسبت به نیمه نخست همان سال حدود13.9 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از مجموع تماس های شهروندان نزدیک به 600 هزار درخواست در این سامانه ثبت و به واحدهای اجرایی شهرداری ارجاع شده است که در این میان حوزه خدمات شهری بیش از 67 درصد پیام ها را به خود اختصاص داده و بیشترین فراوانی موضوعات نیز در این حوزه شامل رفع سد معبر دستفروشان، نظافت معابر شهری و رفع خطر درختان شکسته است.

وی تاکید کرد: آمار به ثبت رسیده در سامانه 137 نشان می دهد حوزه فنی عمرانی، شهرسازی، اجتماعی و ترافیک به ترتیب در رتبه های بعدی مطالبات شهروندان قرار داشته اند و بیشترین درخواست نیز از سوی شهروندان مناطق 1، 2 و 4 بوده است.

ثبت 231 هزار تماس در شش ماهه دوم سال گذشته با سامانه 1888

رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران در گفت و گو با ایسنا در تشریح عملکرد شش ماهه دوم سامانه 1888 نیز گفت: آمار ارائه شده توسط سامانه 1888 بیانگر برقراری ارتباط بیش از 231 هزار شهروند با این سامانه از طریق راه های ارتباطی مختلف می باشد و بر همین اساس مشخص شد 90 درصد از مجموع پیام های ثبت شده در سامانه 1888 به حوزه اجرایی ارسال و 20 درصد پیام ها نیز به دلایلی همچون عدم صحت خبر، عدم احزار هویت پیام دهنده و عدم امکان ارتباط با شهروند قابلیت ارجاع نداشته است.

وی ادامه داد: این گزارش نشان می‌دهد 95 درصد پیام های شهروندان در قالب انتقاد و شکایت و 5 درصد نیز تقدیر و تشکر از حوزه های مختلف شهری بوده است. لازم به ذکر است از میان 95 درصد پیام های انتقادی و شکایتی، بیشترین دغدغه شهروندان شامل موضوعات حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری است.

وی یکی از موثرترین و مهم ترین اقدامات سامانه 1888 را برگزاری هفتگی جلسات ارتباط مستقیم با مدیران ارشد شهرداری تهران دانست و تاکید کرد:  بخش قابل توجهی از درخواست ها و مطالبات مردمی طی این جلسات حل وفصل و رسیدگی شده است.

شیرازی تاکید کرد: در همین راستا در شش ماه دوم سال96 تعداد 17 جلسه ارتباط مستقیم با حضور کلیه شهرداران مناطق و همچنین معاونین توسعه منابع انسانی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، مالی و اقتصادی شهر و هماهنگی و امورمناطق  برگزار شده است و مجموعاً 1532 شهروند به صورت تلفنی و حضوری با مدیران ارشد ارتباط برقرار کرده و 763 فقره دستور نیز در راستای این ملاقات‌ها صادر شده است.

وی ادامه داد: موضوعات مربوط به سدمعبر دستفروشان، مزاحمت‌های صنفی صنایع و مشاغل مزاحم، سد معبراصناف، صورت وضعیت پیمانکار از عمده موضوعات مطروحه شهروندان با مدیران شهری در جلسات ارتباط مستقیم 1888 بود.